Elaboració

Després d’una acurada selecció de les olives entrades al molí, es procedeix a la seva neteja, pesatge i emmagatzematge. A continuació, són enviades a la planta d’extracció on s’obté l’oli. Allí es trituren les olives, formant una pasta homogènia de la qual s’extreu l’oli per centrifugació. Cal remarcar la baixa temperatura amb què es treballa gràcies a la qual s’obté un producte d’alta qualitat i s'evita que s'oxidi. Tot aquest procés es fa molt ràpid per preservar, d'aquesta manera, la qualitat de l’oli.

1

Contacte

(+34) 650 58 52 30

C/ Reus, 17, 43748 Ginestar, Espanya

aceitesescoda@gmail.com